Zakres pomocy

Zapraszam do skorzystania z pomocy psychologicznej:

  • w trudnych sytuacjach osobistych
  • w smutku, w cierpieniu z powodu lęku i przygnębienia
  • w sytuacji bezradności
  • w poczuciu odrzucenia, niezrozumienia
  • w sytuacji chęci lepszego poznania siebie
  • osoby chore na nowotwór oraz ich bliskich
  • w depresji
  • w sytuacji stresu pourazowego, traumie
  • po udarach, wylewach, zawałach serca
  • w problemach wychowawczych, małżeńskich
Możliwy również dojazd do klienta. Zapraszam do kontaktu.