O mnie

Gabinet psychologiczny Marta Rudnik

Nazywam się Marta Rudnik i prowadzę prywatny gabinet psychologiczny.

Jestem psychologiem o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapii. Ukończyłam Wydział Psychologii WSFiZ w Warszawie, oraz Szkołę Profesjonalnej Psychoterapii.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu ( SFBT), opartej na zasobach, indywidualnych potrzebach i poszukiwaniu tego co działa.

W moim głównym nurcie zainteresowań jest pomoc osobom przeżywającym stres pourazowy, dolegliwości psychosomatyczne, lęk, obniżone stany emocjonalne, konflikty, agresja, autoagresja, praca nad komunikacją. Świadczę też pomoc we wszelkich innych trudnych sytuacjach i problemach życiowych.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną, par i rodzin.

Chętnie pomogę w zakresie porad osobistych, rodzinnych i wychowawczych.

Prowadziłam badania nad PTSD w KSP w Warszawie.
Dodatkowo ukończyłam kurs „Pomoc osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom” oraz Coaching.

Prowadziłam kursy/szkolenia grupowe i indywidualne dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem w OPS Legionowo.

Jestem członkiem do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracuję wg zasad ujętych w Ustawie o samorządzie zawodowym psychologów i zawodzie psychologa (8 czerwca 2001, Dz. U. Nr 73, poz. 763) oraz Kodeksie Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Moja praca z klientem objęta jest tajemnicą zawodową.

Pracuję z poszanowaniem dla systemu wartości osoby. Podejmuję się pomagania tylko wtedy, jeżeli pomoc przeze mnie udzielana może być na najwyższym poziomie.